Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie
udostępnienia informacji publicznej

--
Pozdrawiam,
Sylwia Cesarek
Inspektor
Urząd Gminy w Sorkwitach
Referat Rolnictwa, Budownictwa,
Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej
tel: 89-742-85-33

Załączniki