Dzień dobry,

Urząd Gminy w Górzycy w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej w sprawie polowań zbiorowych informuje, iż do gminy po 1
kwietnia 2018r. nie wpłynęły żadne zgłoszenia polowań zbiorowych od
dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.
Jednocześnie informuje,się iż w przypadku zgłoszenia Urząd Gminy w
Górzycy będzie realizował obowiązki informacyjne wynikające z ustawy. Na
stronie internetowej BIP Gminy Górzyca pod linkiem
http://gorzyca.bip.net.pl/?a=1205 w zakładce Prawo Łowieckie będą
informowani mieszkańcy o planowanych polowaniach oraz o miejscu
przechowywania książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem,
--
Agnieszka Malecka

Kierownik Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy Górzyca
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzyca
tel. 95 759 18 78