Przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną.
Z poważaniem

Pobierz list