Dzień dobry.

Panie Krzysztofie podaję linki do informacji będących przedmiotem
pańskiego wniosku.

http://wymiarki.eu/index.php/tematy/plan-polowan/

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, o której mowa w
art. 42b Prawa łowieckiego znajduje się u leśniczego ds. łowieckich
Nadleśnictwa Wymiarki.

http://www.wymiarki.zielonagora.lasy.gov.pl/lesnictwa

Dokładne dane po rozwinięciu pozycji "OHZ obwód nr 227".

Serdecznie pozdrawiam.

Jacek Pulikowski - UG Wymiarki