Płośnica, dnia 19 września 2018 roku

S.1431.26.2018.MB

Ośrodek Działań Ekologicznych

„Źródła”

ul. Zielona 27

90-602 Łódź

W odpowiedzi na wniosek w sprawie zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych zgłaszanych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku, Urząd Gminy w
Płośnicy uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły od
dzierżawców ani zarządców obwodów łowieckich informacje o planowanych
terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

Ponadto informujemy, że nie otrzymaliśmy żadnej informacji o miejscu
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych.

Marzena Biernat

UG PŁośnica