RG.1431.43.2018

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2018r. przesyłam udostępnione nam przez Koła Łowieckie daty polowań zbiorowych i skany pism:

I. 1. Koło Łowieckie Knieja Ośno Lubuskie - Obwód nr 65 i 87 .
Polowania komercyjne indywidulane: 20-23.09.2018r.
Polowania zbiorowe:
- 3.11.2018r. – rozpoczęcie godz.08.00
- 6 - 7.11.2018r.
- 15.11.2018r.
- 21.11.2018r.
- 30.11.2018r.
- 03.12.2018r.
- 07.12.2018r.
- 14.12.2018r.
- 27.12.2018r.
2. Koło Łowieckie Łyska Ośno Lubuskie – Obwód nr 50.
- 19.08.2018r. – godz. 6.00-10.00.

II. Link do BIP z informacjami dotyczącymi polowań - http://www.slonsk.bip.net.pl/?c=778

Z poważaniem
Beata Sroka
sekretarz gminy

Załączniki