Urząd Gminy w Płośnicy

ul. Dworcowa 52

13-206 Płośnica

S.1431.26.2018.SK

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 września 2018 roku o dostępie do
informacji publicznej poniżej prze3dstawiam odpowiedzi na Państwa pytania.

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - 24 wniosków

2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - 21 wniosków

 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - 28 wniosków

4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2014 rok. - odp. w załączeniu

5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2015 rok. - odp. w załączeniu

6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2016 rok. - odp. w załączeniu

Z poważaniem
Sylwia Kornelska
podinsp. ds. kadr, organizacji i archiwizacji

Pobierz list