Bojadła, dnia 20 września 2018 r.

RO.1431.1.2018

Ośrodek Działań Ekologicznych

"Źródła"

ul. Zielona 27

90 - 602 Łódź

Odpowiadając na wniosek z dnia 17 września 2018 r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
informuję:

1. Ze względu na dość rozległy terminarz polowań zbiorowych na sezon
2018, a także brak formy edytowalnej w załączeniu przesyłamy otrzymany
terminarz polowań na sezon 2018 Koła Łowieckiego "Jeleń",

2. W załączeniu plik dotyczący zbiorowych polowań,

3. Informacje dotyczące polowań zamieszczane są na BIP urzędu Gminy
Bojadła w zakładce "Plany łowieckie" -
http://bip.bojadla.pl/195/Plany_Lowieckie/,

4. http://bip.bojadla.pl/195/Plany_Lowieckie/,

Z poważaniem

Danuta Zientek

Załączniki

  • doc09109820180920111828.pdf
  • doc09105120180919133829.pdf