Urząd Gminy w Radzanowie informuje o liczbie otrzymanych wniosków o
udostępnienie informacji publicznej:
w 2014 roku - 48 wniosków
w 2015 roku - 14 wniosków
w 2016 roku - 6 wniosków

Pobierz list