Odpowiedź na informację publiczną

Ad.1 6 wniosków
Ad.2 10 wniosków
Ad.3 1 wniosek
Ad.4-6 skan rejestru w formie papierowej w załączeniu

Bogusława Zapotoczna-Pająk
Sekretarz Gminy kamiennik

Pobierz list