W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 8 września 2018 roku.

Jolanta Borkowska

Urząd Gminy Promna.

Załączniki

Pobierz list