Odpowiedź na wniosek o informację publiczną

Ad.1 nie
Ad.2 nie
Ad.3 nie
Ad.4 tak www.bip.kamiennik.pl
Ad.5 : 2014 – 55 uchwał, 2015 – 58 uchwał, 2016 – 66 uchwał
Ad.6 2014-16 7 konsultacji
Ad.7 nie
Ad.8 nie
Ad.9 tak http://bip.kamiennik.pl/download/attachment/1451/uchwala-nr-xxxvii-188-14-z-dn-27032014-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.pdf
Ad. 10 nie dotyczy
Ad. 11 nie
Ad. 12 nie dotyczy
Ad. 13 nie dotyczy

Bogusława Zapotoczna _Pająk
Sekretarz Gminy Kamiennik

Pobierz list