Urząd Gminy Sarnaki

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o informacje publiczna sprawa
2395.

Z poważaniem

Paweł Kordaczuk

Pobierz list