Dzień dobry

Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
dotyczącej art. 42ab ust.1 i 2 ustawy - Prawo Łowieckie ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 1295 ze zm. ) uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego do tut.
organu wpłynęły 4 ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz
miejsca polowań zbiorowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie ( skany
ogłoszeń w załączeniu).

Wszystkie ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie są publikowane przez
Gminę Krosno Odrzańskie na stronie internetowej:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/127/Obwieszczenia_i_ogloszen
ia/.

Więcej informacji może Pan uzyskać dzwoniąc na poniższe wymienione nr
telefonów lub poprzez poniższy adres e- mail.

pozdrawiam

Bogdan Matuszewski

Podinspektor

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. (68) 410 97 64, tel. kom. 510 489 959 fax (68) 383 5122

e-maill: <mailto:{{ email }}>
{{ email }}

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

<http://www.krosnoodrzanskie.pl/> www.krosnoodrzanskie.pl

Opis: Opis: logo

UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla
adresata

korespondencji e-mail. Jeśli otrzymał[a/e]ś ten e-mail przez pomyłkę prosimy
niezwłocznie

powiadom nadawcę. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie
przesyłki

e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane i może stanowić naruszenie
obowiązującego prawa.

WARNING: This message and any attachments are intended solely for email
correspondent.

If you received this email by mistake please inform the sender immediately.
Copy, distribute,

disclose and other use of email delivery, without the consent of the sender,
is prohibited and

may constitute a violation of applicable law.

Załączniki

  • image001_fGF61tp.jpg
  • Ogłoszenie_Nadleśnictwa_Bytnica_o_planowanych_terminach_polowań.pdf
  • ogłoszenie_Nadleśnictwa_Krosno_o_planowanym_termnie_polowania_zbiorowego.pdf
  • Plan_polowań_koła_łowieckiego__Dzik_w_Brzózce.pdf
  • Plan_Polowań_zbiorowych_Koła_DZIK_w_Krośnie_Odrzańskim.pdf