AG.1431.44.2018
Łęczna.24.09.2018 r.

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

sprawa-9713@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.09.2018 r. uprzejmie informuję:
Ad. 1. Starostwo Powiatowe w Łęcznej nie posiada wdrożonego elektronicznego
obiegu dokumentów /EZD/.
Ad. 2. Decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA są
przekazywane podmiotom publicznym / które posiadają e-PUAP/ za
pomocą platformy e-PUAP.

Ad. 3 -4. Ponieważ nie wystąpiły przeszkody , Starostwo nie kontaktowało się
z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia problemów.


Z poważaniem Kazimierz Radko-Sekretarz Powiatu.

Pobierz list