Dzień dobry,

OSO.1431.49.2018 Iława, 24.09.2018 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

mail: sprawa-9654@ferdowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-9654@ferdowanie.siecobywatelska.pl>

W odpowiedzi na Państwa wniosek z 10 września 2018 r. (wpłynął do Starostwa Powiatowego w Iławie 10 września 2018 r.) o udostępnienie informacji publicznej
na podstawie art.2 ust.1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330, zm.: Dz.U.2018.1669) informuję, jak niżej:

Ad. 1.

Starostwo Powiatowe w Iławie nie posiada elektronicznego obiegu dokumentów.

Ad. 2.

Decyzje administracyjne, w sprawach gdzie stroną są podmioty publiczne, przekazywane są tym podmiotom drogą elektroniczną przez ePUAP (o ile podmioty
te posiadają tę skrzynkę podawczą).

Ad. 3.

Starostwo Powiatowe w Iławie nie ma problemów organizacyjnych/technicznych/innych, które utrudniałyby korzystanie z ePUAP.

Ad.4.

Nie było potrzeby kontaktowania się z Ministerstwem Cyfryzacji.

Z up. STAROSTY

Anna Wnuk

SEKRETARZ POWIATU

Proszę o zachowanie ciągłości korespondencji. W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Dziękuję

Anna Wnuk
INSPEKTOR
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Bezpieczeństwa
Referat Administracyjno-Gospodarczy
telefon 89 649 07 24
<mailto:anna.wnuk@powiat-ilawski.pl> anna.wnuk@powiat-ilawski.pl

POWIAT IŁAWSKI
14-200 Iława, ul. gen. Wł. Andersa 2A
NIP: 744-177-40-59 REGON: 510742468
centr. tel (89) 649 07 00; fax (89) 649 66 00
<http://www.powiat-ilawski.pl/> http://www.powiat-ilawski.pl

Załączniki