Bytom Odrzański, dnia 24.09.2018 r.

Nasz znak: OS.1431.6.2018

Ośrodek Działań

Ekologicznych "Źródła"

Łódź


W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.09.2018 r., uprzejmie informuję, że:

1. Po 1 kwietnia 2018 r. nie otrzymaliśmy informacji, o której mowa w art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.).

2. Informacje, o których mowa w pkt 1 będą podawane na stronie http://www.bip.bytomodrzanski.pl.

3. Nie otrzymaliśmy informacji, o której mowa w art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie.

Wiesława Skrobacz
Sekretarz Gminy