W odpowiedzi na zapytanie, informuję, że:

W 2014 r. wpłynęło 8 wniosków o udostępnienie informacji publicznej w tym 1
pocztą tradycyjną, a 7 mailem

W 2015 r. wpłynęło 14 wniosków o udostępnienie informacji publicznej w tym 1
pocztą tradycyjną, a 13 mailem

W 2016 r. wpłynęło 4 wnioski o udostępnienie informacji publicznej w tym 1
pocztą tradycyjną, a 3 mailem

W załączeniu przesyłam tez spisy spraw z 2014r. 2015 r. i 2016 r.

Z poważaniem,

Mariola Banach

insp. ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady

----------------------------------------------------------------------------
----------------------

Urząd Miejski w Myszyńcu

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

Tel/fax: (29) 772 11 41

email:kadry@myszyniec.pl

www.myszyniec.pl <http://www.myszyniec.pl>

Załączniki

Pobierz list