Lubomino, dnia 25.09.2018 r.

RGK i T 7015.5.2018

W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Lubomino udziela odpowiedzi na przedstawione pytania:

1. Urząd Gminy Lubomino w załączeniu przekazuje posiadane informacje o terminach polowań zbiorowych zgłoszonych po 1 kwietnia 2018 r.

2. Urząd Gminy Lubomino nie posiada informacji przekazywanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

3. Zgodnie z powyższym nie publikowano informacji o których mowa w pkt. 2.

4. Urząd Gminy Lubomino nie posiada informacji przekazywanych zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załączniki

  • Pismo_01.08.2018_zgł_pol_zbior_kaczki_UG_Lub.docx