Starostwo Powiatowe w Staszowie w załączeniu przesyła odpowiedź na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem Piotr Wielecki

Pobierz list