Dzień Dobry

Odpowiadając na Państwa zapytanie informuję następująco:

1. Tutejszy Urząd nie dysponuje informacją nt udzielonych informacji publicznych w 2014 roku.

2. Liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej w roku 2015 wynosiła ok. 10

3. Liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej w roku 2016 wynosiła ok. 10.

4. Urząd Gminy nie jest w posiadaniu ewidencji/spisu/rejestru wniosków o których mowa w zapytaniu.

5. Urząd Gminy nie jest w posiadaniu ewidencji/spisu/rejestru wniosków o których mowa w zapytaniu.

6. Urząd Gminy nie jest w posiadaniu ewidencji/spisu/rejestru wniosków o których mowa w zapytaniu.

Z poważaniem

Łukasz Borsuk
Sekretarz Gminy Strzeleczki

Urząd Gminy Strzeleczki | Rynek 4 | 47-364 Strzeleczki

NIP 199-00-90-013 | REGON 531413107 | <http://www.strzeleczki.pl/> www.strzeleczki.pl

tel. +48 77 466 81 05 (wew.106)| fax +48 77 407 66 61| tel.kom. +48 602 523 359

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona. Jeżeli Pan/Pani nie jest jej właściwym adresatem lub wiadomość została otrzymana przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nadawcy oraz o jej usunięcie. Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone. This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please notify the sender immediately and then delete this email.

Załączniki

Pobierz list