Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję następująco:

1. Na terenie Gminy Strzeleczki nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Na terenie Gminy Strzeleczki nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3. Na terenie Gminy Strzeleczki nie utworzono gminnej rady oświatowej.

4. W Gminie Strzeleczki nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

5. Liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy w latach 2014-2016 dostępna jest na stronie BIP Urzędu www.bip.strzeleczki.pl <http://www.bip.strzeleczki.pl> w „zakładce akty prawne”.

6. Liczba prowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 – 2.

7. W Gminie Strzeleczki nie powołano młodzieżowej rady gminy.

8. W Gminie Strzeleczki nie powołano gminnej rady seniorów,

9. W Gminie Strzeleczki wyodrębniono fundusz sołecki, stosowna uchwała znajduje się pod adresem: http://bip.strzeleczki.pl/20/wyniki-wyszukiwania-bip.html?Key=funduszu%20so%C5%82eckiego <http://bip.strzeleczki.pl/20/wyniki-wyszukiwania-bip.html?Key=funduszu%20so%C5%82eckiego&Type=1&Page=1> &Type=1&Page=1

10. Urząd Gminy nie jest w posiadaniu Zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

11. W Gminie Strzeleczki nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12. Nd.

Z poważaniem

Łukasz Borsuk
Sekretarz Gminy Strzeleczki

Urząd Gminy Strzeleczki | Rynek 4 | 47-364 Strzeleczki

NIP 199-00-90-013 | REGON 531413107 | <http://www.strzeleczki.pl/> www.strzeleczki.pl

tel. +48 77 466 81 05 (wew.106)| fax +48 77 407 66 61| tel.kom. +48 602 523 359

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona. Jeżeli Pan/Pani nie jest jej właściwym adresatem lub wiadomość została otrzymana przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nadawcy oraz o jej usunięcie. Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone. This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please notify the sender immediately and then delete this email.

Załączniki

  • image001_SMMXNtz.png