Dzień Dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
17.09.2018 r. Burmistrz Łęknicy przesyła informacje dotyczących terminów
polowań zbiorowych (w załączniku). Wszelkie informacji dotyczące polowań
znajdują się na *Biuletynie Informacji Publiczne* w zakładce *Łowiectwo*

*http://bip.umleknica.pl/210/1147/Plan_-_Kalendarz_polowan_zbiorowych_WKL_Nr_331__E2_80_9ECietrzew_E2_80_9D_w_Warszawie_w_roku_gospodarczym_2018_2F2019/*

Małecka Sylwia

W dniu 2018-09-17 o 20:24, {{ email }} pisze:
--
------------------------------------------------------------------------
*Stanowisko ds.
Ogólnoorganizacyjnych

Dagmara Malik

*tel. 0048 68 362 47 00
email: {{ email }}

**
*Urząd Miejski w Łęknicy*
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica

tel. + 48 68 362 47 00
fax + 48 68 362 47 01
email: {{ email }}

*www.leknica.pl
www.bip.umleknica.pl*
*Gmina Łęknica*
NIP 928 207 62 71
REGON 970770528

Konto Bankowe:
59 1020 5460 0000 5002 0058 2130 *
*

UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby
lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści
chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej
omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w
niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z
komputera.

Załączniki

  • Plan.docx
  • Dokument_2018-09-25_12_01_04.pdf