Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do: ug@bedzino.pl
Wysłaną: 2018-09-25 13:24:17

Odczytano w dniu 2018-09-25 14:20:59

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Pobierz list