Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana wniosek - uprzejmie informuję, iż w okresie od 01.04.2018 r. do dnia dzisiejszego, tj. 25.09.2018 r., nie wpłynęły żadne informacje dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych, czy informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Natomiast, miejscem udostępniania ewentualnych zgłoszeń w ww. zakresie oprócz tablicy informacyjnej tut. Urzędu, będzie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darłowo / Ochrona środowiska / obwieszczenia i komunikaty: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/?id=143465.

W razie dodatkowych pytań – proszę o kontakt telefoniczny 94 344 6339 lub mailowy.

Z poważaniem

Izabela Sielska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urząd Gminy Darłowo