Wadowice, 23.09.2018

SON.14321.18.2018

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W odpowiedzi na informację publiczną dotyczącą elektronicznego obiegu
dokumentów uprzejmie informuje :

1. Starostwo Powiatowe w Wadowicach posiada elektroniczny obieg
dokumentów eDOK.

a. eDOK jest systemem wspomagającym.

b. Jest on kompatybilny z platforma EPUAP

2. Nie wszystkie decyzje są dostarczane w sposób elektroniczny.

3. Brak podpisów elektronicznych osób wydających decyzje - zakup
podpisów elektronicznych w trakcie realizacji.

Grzegorz Polak

Kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Wadowicach.