Przesyłam roczny plan Łowiecki oraz plany polowań złożone w 2018 r

Robert Karwowski

Inspektor Wydziału,

Gospodarki Gruntami

i Ochrony Środowiska

Urzad Gminy Ełk

ul. T. Kościuszki 28A

tel. 87 619 45 16

<mailto:r.karwowski@elk.gmina.pl> r.karwowski@elk.gmina.pl

Załączniki