Dokumenty: OK.KW-00220/18
Znak sprawy: OK.1431.5.2018
Rej. koresp. wych.: RKWe-001914/18
Wysłane przez: Michał Dymała
Tel. służbowy: 627813942
Miejsce urzędowania: pokój 23

Dzień dobry,

w odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji publicznej informuję:

a) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie posiada wdrożony Elektroniczny Obieg Dokumentów
b) nie jest to główna forma dekretacji , jest to forma wspomagająca
c) EOD starostwa jest kompatybilny z EPUAP
d) niektóre decyzje administracyjne dostarczane są w inny sposób niż stanowi art.39 KPA
e) dotyczy to tylko sytuacji w których zainteresowany podmiot chce otrzymać odpowiedź w innej formie niż platformą EPUAP - względy organizacyjne
f) Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w powyższej sprawie
Wiadomość wysłano do: {{ email }}.
--
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
{{ email }}
www.powiat-wieruszowski.pl
bip.powiat-wieruszowski.pl
tel.627813370/fax627831963
Wysłano z systemu FINN 8 SQL