Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pański wniosek informuję, iż plany polowań kół łowieckich
będą podawane na naszej stronie internetowej www.kalinowo.pl
<http://www.kalinowo.pl> . Informacji odnośnie miejsca przechowywania
książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym do tej pory nie
otrzymaliśmy. Jeżeli będziemy dysponować taką wiedzą, to również będziemy
umieszczać to na naszej stronie internetowej.

W załączeniu przesyłam skany planów polowań które do tej pory otrzymaliśmy.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Anna Szyłak

tel. 87 621 87 63

Urząd Gminy Kalinowo

ul. Mazurska 11

19-314 Kalinowo

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
została adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową lub być
chroniona innymi przepisami prawnymi. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem
tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie
jej z komputera.

Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia
danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces
przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku
błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i
pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
prosimy przesłać wersję drukowaną.

Załączniki