W odpowiedzi na Państwa prośbę przesyłam skan rejestrów wniosków o
informację publiczną.

Barbara Gabrychowicz - Olchowik

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

Urząd Miejski w Mrągowie

mail: b.gabrychowicz@mragowo.um.gov.pl
<mailto:b.gabrychowicz@mragowo.um.gov.pl>

tel. 89 741 90 10

Pobierz list