Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję , że od 1 kwietnia 2018 roku do dnia dnia 26.09.2018 roku do Urzędu
Gminy Wielbark nie wpłynęło zawiadomienie dotyczące zaplanowanych terminów polowań zbbiorowych przez Koła Łowieckie działajace na terenie Gminy Wielbark.
Informuję, że na stronie BIP Urzędu Gminy Wielbark http://wielbark-ug.bip-wm.pl/public/ zostanie utworzona w dziale Ochrona Środowiska zakładka Łowiectwo, gdzie będą umieszczane zgłoszenia dotyczące polowań zbiorowych.

Odpowiedzi udzieliła
Barbara Pac
inspektor
Urząd Gminy Wielbark