Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
że od dnia 01 kwietnia 2018 roku do dnia dzisiejszego do tutejszego
Urzędu wpłynął jeden komunikat o planowanym polowaniu. Zwyczajowo
przyjęto formą informowania społeczności lokalnej o planowanych
polowaniach na danych terenach jest przesyłanie informacji o tych
faktach do sołtysów danych miejscowości , którzy zamieszczają je na
tablicach ogłoszeń.

W załączeniu powyżej wymieniony komunikat, który został przekazany do
trzech sołectw.

informuję jednocześnie, że w Urzędzie Miejskim nie ma książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym.

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości


Pozdrawiam serdecznie
Teresa Kozań

tel. 91 5622024 wew. 123

Załączniki

  • komunikat