Gmina Biały Bór w odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych po 1 kwietnia 2018r , informuje jak poniżej:

1.. Zgłoszono jedno polowanie przez Koło Łowieckie „ORZEŁ” Koszalin w dniach 02 października 20-18r i 11-12 października 2018r. Polowanie odbywać się będzie w granicach obwodu nr 231. Rozpoczęcie polowań o godzinie 8 00 zakończenie polowań o godz. 1700 .
2.. Treść informacji o której mowa w pkt. 1 w załączeniu.
3.. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.bip.bialybor.com.pl ; bip ; Ochrona środowiska i rolnictwa ; Łowiectwo.
4.. Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnych będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.bip.bialybor.com.pl ; bip ; Ochrona środowiska i rolnictwa ; Łowiectwo.

Z upoważnienia Burmistrza Białego Boru Marianna Lisiewicz. Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):
Scan dok. Terminy polowan KŁ ORZEŁ.pdf

Załączniki

  • Scan_dok._Terminy_polowan_KŁ_ORZEŁ.pdf