Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej polowań zbiorowych.
Z poważaniem
Mirosław Sabatowski
Inspektor d/s rolnictwa, leśnictwa, zamówień
Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
tel.: (55) 618 22 39

Załączniki