Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 25 września 2018r. w związku z art.
13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U z 2018r. poz. 1330 z późniejszymi zmianami) uprzejmie
informuję, co następuje:

1. na terenie Nadleśnictw Dobrzany i Choszczno oraz Gmin Recz, Suchań,
Dobrzany, Marianowo w obwodzie nr 187 dzierżawionym przez Zarząd Koła
Łowieckiego "ROGACZ" w Stargardzie odbędą się polowania :

-01.08.2018-03.08.2018 - polowanie komercyjne na sarny -rogacze

-12.09.2018-15.09.2018 - polowanie komercyjne na jelenie - byki

-16.09.2018-21.09.2018- polowanie komercyjne na jelenie-byki

-10.11.2018-13.11.2018- polowanie komercyjne zbiorowe na zwierzynę grubą

-02.01.2019-06.01.2019- polowanie komercyjne zbiorowe na zwierzynę grubą

-16.10.2018-22.10.2018- polowanie komercyjne na zwierzynę grubą

-15.08.2018- polowanie zbiorowe na kaczki

-26.08.2018-polowanie zbiorowe na kaczki

-07.10.2018-polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą

-27.10.2018-28.10.2018-polwoanie zbiorowe na zwierzynę grubą

-22.12.2018-polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą

-13.01.2019- polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą

-08.09.2018- polowanie zbiorowe na kaczki

2. w załączeniu przesyłam skany pism otrzymanych od Koła Łowieckiego
"Rogacz"

3. _https://suchan.pl/aktualnosci/pokaz/931_kolo_lowieckie_rogacz
_

4. w  2018 roku dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich nie
przekazali do tut. Urzędu informacji o o miejscu przechowywania książki
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem

Ilona Kubera

Stanowisko do spraw gospodarki przestrzennej i nieruchomości

Urząd Miejski w Suchaniu

------------------------------------------------------------------------

Załączniki

  • SKM_C224e18092707240_0002.jpg
  • SKM_C224e18092707240_0001.jpg
  • SKM_C224e18092707230_0003.jpg
  • SKM_C224e18092707230_0001.jpg
  • SKM_C224e18092707230_0002.jpg