Dzień dobry

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia
25 września 2018 r. w załączeniu przesyłam pismo przewodnie, plik w formie
edytowalne (Excel) z zawartymi informacjami na temat terminów polować oraz
skan otrzymanego przez nas zawiadomienia o planowanym polowaniu zbiorowym.

Z poważaniem

Magdalena Antkowiak

Podinspektor ds. ochrony środowiska

i gospodarki komunalnej

Urząd Miejski w Dziwnowie

91 32 75 177

Załączniki

Pobierz list