Dzień Dobry,

w związku z Państwa wnioskiem o dostęp do informacji publicznej skierowany do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, przekazujemy odpowiedzi na pytania:

1,2. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

W Referacie Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Mrągowie wydawany jest bezpłatny miesięcznik „Magazyn Mrągowski”. Ponadto Urząd Miejski zleca firmom zewnętrznym realizację materiałów radiowych i audiowizualnych zatytułowanych również „Magazyn Mrągowski”.

3. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie.

Wszystkie „Magazyny Mrągowskie” od 2006 roku są dostępne na stronie internetowej Miasta Mrągowo: http://www.mragowo.pl/mediateka/4231-magazyn-mragowski

Materiały audiowizualne Magazynu Mrągowskiego zamieszczone są na kanale youtube: https://www.youtube.com/user/mragowopl/

4, 5. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

Czasopismo zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Nr Rejestru 82.
Wszystkie „Magazyny Mrągowskie” są zapisane w formacie PDF i są dostępne stronie internetowej Miasta Mrągowo: http://www.mragowo.pl/mediateka/4231-magazyn-mragowski

6.Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Reklama prasowa, radiowa, multimedialna wynosiła odpowiednio:

a) 2015 rok: 73 833, 04 zł

b) 2016 rok: 69 565, 92 zł

c) 2017 rok: 81 303, 84 zł

d) 2018 rok (stan na 20.09.): 118 322, 86 zł * (w 2018 roku w związku z dodatkową promocją Mrągowa w ramach wydarzeń Pikniku Country i Mazurskiego Festiwalu Operowego Belcanto budżet wzrósł o kwotę 80 000 zł. Tego wydatku nie było w latach wcześniejszych)

W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą,

Arkadiusz Kamil Mierkowski

Urząd Miejski w Mrągowie

tel. 89 7419042

fax. 89 7412874

<http://www.mragowo.pl/> www.mragowo.pl