Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że informacje na temat zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu w zakładce Szkody łowieckie ( link: http://bip.mysliborz.pl/strony/menu/72.dhtml ) oraz w zakładce Obwieszczenia i ogłoszenia ( link: http://bip.mysliborz.pl/strony/menu/8.dhtml ).
Ponadto informuję, że informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu w zakładce Szkody łowieckie ( link: http://bip.mysliborz.pl/strony/menu/72.dhtml ).

W załączeniu przesyłam skany pism kół łowieckich, informujących o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.
Z poważaniem,

Damian Matusiak
Wydział GKOŚ
Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu

Załączniki