Starostwo Powiatowe w Gryficach, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej złożony przez Stowarzyszenie sieć obywatelska na
podstawie ustawy dostępie do informacji publicznej udzielając odpowiedzi na
zadane w treści wniosku pytania, przekazuje się następujące informacje:

Odpowiedź na pytanie 1.

Starostwo Powiatowe w Gryficach ma wdrożony system obiegu dokumentów,

Ad a) Jest to system wspomagający,

Ad b) Tak

Odpowiedź na pytanie 2.

Nie

Odpowiedź na pytanie 3

Brak

Odpowiedź na pytanie 4

Nie

Z wyrazami szacunku

Mariusz Pietrzak

Główny Specjalista ds. systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w
Gryficach

Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Starostwo Powiatowe w Gryficach

Pl. Zwycięstwa 37

72-300 Gryfice

Tel. 601361411