W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesyłam
odpowiedzi

1. W gminie nie obowiązuje uchwała dot. Trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2. W Gminie Srokowo nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego.

3. W Gminie Srokowo nie powołano rady oświatowej.

4. Tak w gminie została uchwalona uchwała nr XVIII/89/16 Rady Gminy Srokowo

z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo.

link:

http://bip.gminasrokowo.pl/akty/14/702/w_sprawie_okreslenia_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_Gminy_Srokowo/

5 Zostało przyjętych uchwał w następujących latach – 2014- 74 uchwały.

2015- 81 uchwały

2016- 89 uchwały

6. W latach 2014-2016zostało przeprowadzonych 5 konsultacji społecznych
z mieszkańcami.

7. W Gminie Srokowo nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8.W Gminie Srokowo nie utworzono rady seniorów.

9. Tak w Gminie Srokowo wyodrębniono fundusz sołecki. Link:
http://bip.gminasrokowo.pl/akty/14/484/w_sprawie_3A_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_funduszu_soleckiego_w__budzecie_Gminy_Srokowo/

10. W gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski.

Z poważaniem

W dniu 2018-09-15 o 16:26, sprawa-6455@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

------------------------------------------------------------------------

*Natalia Koper
*Sekretarka*
* Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo
Tel. 89 754 45 20, Fax. 89 754 45 22, e-mail: sekretariat@gminasrokowo.pl

Załączniki

Pobierz list