Dokumenty: Inf.KW-264/18
Znak sprawy: Inf.1431.063.2018
Rej. koresp. wych.: KWe-01414/18
Wysłane przez: Paweł Kulejewski

UWAGA!!! Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości

Załączony dokument (oznaczony jako xades) został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez KIR S.A. Szafir. W celu potwierdzenia tożsamości osoby, która podpisała dokument oraz zachowania integralności załączonego dokumentu należy przeprowadzić weryfikację podpisu przy pomocy aplikacji dostępnej pod adresem www.elektronicznypodpis.pl/download/gfx/elektronicznypodpis/pl/defaultstronaopisowa/147/1/1/szafir_weryfikujaca.exe Żadnego z plików znajdujących się w załączniku nie należy kasować.

--
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. 343109500
fax 343109507
e-mail: {{ email }}
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

  • Inf.1431.063.2018.KP.doc