Dziękuję za nadesłane informacje.

Jednocześnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że plan polowań nadesłany przez koło łowieckie "Ryś" z Kołobrzegu i zamieszczony przez Państwa na stronie https://bedzino.pl/plany-lowieckie/ nie spełnia wymogów opisanych w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, a mianowicie nie zawiera informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia polowania.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list