Dzień dobry,

W odpowiedzi na e-mail z dnia 17 września 2018 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295), informuję, że:
1. Burmistrz Pasłęka na chwilę obecną nie otrzymał informacji o planowanych terminach, godzinach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań. Informacje zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku zaraz po przekazaniu ich przez dzierżawców/zarządców obwodów łowieckich.
2. Skany informacji przekazanych przez dzierżawców/zarządców obwodów łowieckich na podstawie art. 42ab ust. 1 zostaną wysłane po ich otrzymaniu.
3. Informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem: http://paslek-um.bip-wm.pl/public/?id=148972
4. Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem: http://paslek-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=330470

Z poważaniem,

Kamila Tuniewicz
Referent ds. ochrony środowiska
{{ email }}

Urząd Miejski w Pasłęku
Pl. św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

tel. 55 248 20 01 wew. 61