Miłki, dnia 28 września 2018 r.

ST.1431.25.2018

**

**

W związku ze złożonym w dniu 13.09.2018 r., a otrzymanym przez Urząd
Gminy Miłkiw dniu 14.09.2018 r. wniosku o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej:

*1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem,
pocztą tradycyjną,do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku*

*2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku *

*3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku *

*4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2015 rok.*

*6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2016 rok.*

stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330.)
udzielam odpowiedzi:

*Ad.*1. W 2014 roku – 34 wnioski

*Ad.2.*W 2015 roku – 56 wniosków

*Ad.3.*W 2016 roku – 66 wniosków

Załączniki:

*Ad. 4.*Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2014 rok.

*Ad.5*. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2015 rok.

*Ad.6. *Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2016 rok.

**

Z poważaniem

Agnieszka Franke

Referent ds. obsługi sekretariatu

Urząd Gminy Miłki

Tel. 87 421 10 60

**

Pobierz list