W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej udzielam odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytanie:

1. i 2. W załączeniu przesyłam skan Obwieszczenia Burmistrza Trzebiatowa o organizacji polowania zbiorowego przez Koło Łowieckie “ Łabędź”.
w obwodzie łowieckim nr 9, które odbędzie się 06 października 2018r. w godzinach od 8,30 do 15,00.
3. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych umieszczone jest na stronie internetowej urzędu, na bip.trzebiatów.pl w zakładce “Łowiectwo” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
4.Informacje o przechowywaniu książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidulanym umieszczone zostaną na bip.trzebiatów.pl w zakładce “Łowiectwo”

Danuta Merło
Urząd Miejski w Trzebiatowie
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
tel. 91 38 72 275 wew. 140

Załączniki