ad.1, ad.2 -skany

ad.3, ad.4 Informacja o wyłożeniu książki i terminach polowań zbiorowych:

www. deszczno. pl.

BIP.

ogłoszenia

--
Ewa Polańska
Inspektor ds. Gospodarki Gruntami
Urząd Gminy Deszczno
ul. Lubuska 90
66-446 Deszczno
e-mail:{{ email }}
Tel.:  95 728 76 58
Fax:  95 728 76 51

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Załączniki