Dzień dobry. W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej
dotyczącej liczby wniosków o informacje publiczna uprzejmie informuję, że w
latach 2014 i 2015 urząd nie posiada danych na powyższy temat. Natomiast w
2016 r. wpłynęło do tut urzędu 5 wniosków o udostępnienia informacji
publicznej. Ewidencja prowadzona jest w wersji papierowej. W załączeniu
przesyłam skan spisu.

Maria Rogińska

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Młynary

Urząd Miasta i Gminy Młynary

ul. Dworcowa 29

14-420 Młynary

Załączniki

Pobierz list