Dzień Dobry.

Udostępniam informację publiczną dotyczącą zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art.
42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie:

1. Do chwili obecnej nie otrzymano żadnej informacji o zaplanowanych
polowaniach.

2. Brak treści informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1
ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich.

3. Miejsce na stronie internetowej urzędu gminy wiadomości o terminie
rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych:
https://bip.dobragmina.pl/strony/menu/152.dhtml

4. Miejsce na stronie internetowej urzędu gminy wiadomości o miejscu
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym:
https://bip.dobragmina.pl/strony/menu/153.dhtml

Pozdrawiam,
Sebastian Kuran - inspektor ds. inwestycji

tel. (91)3914538

adres e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

Urząd Miejski w Dobrej

ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

NIP: 856-13-99-133, REGON: 811684315

Załączniki

  • image001.jpg
  • image002.jpg