ST..1431.29.2018 Miłki, 02.10.2018 r.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie terminów polowań zbiorowych uprzejmie 
informuję, że polowania takie prowadzone są  od 15 października do 15
stycznia . Kola łowieckie planów  polowań zbiorowych na  okres 2018/2019
    jeszcze nie dostarczyły. Powinno to nastąpić  w najbliższym
czasie.  Informacje o miejscu i terminie polowań zbiorowych oraz
informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym   zamieszczane będą na stronie internetowej  pod
adresem: {{ email }}/ ważne informacje/  oraz  przekazywane
sołtysom wsi a także publikowane na tablicy ogłoszeń urzędu.

               Bronisław Kołodko