PIOŚ.1431.8.2018.JM
W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej z zakresu realizacji zapisów ustawy Prawo
łowieckie, Urząd Miejski w Drawnie informuje, co następuje:
Ad. pkt 1:
1. 15.08.2018 Obwód łowiecki nr 214
2. 18.08.2018 Obwód łowiecki nr 214
3. 30.09.2018 - 05.10.2018 Część obwodu łowieckiego 241 i obwód 245
4. 05.10.2018 - 10.10.2018 Część obwodu łowieckiego 241 i obwód 245
5. 03.10.2018 7:30-17:00 Obwód łowiecki 241, Sektor S1, S2.
6. 28.10.2018 7:30-16:00 Obwód łowiecki 241, Sektor K1, K2, J2.
7. 10.11.2018 7:30-15:30 Obwód łowiecki 241, Sektor J2, S1, S2.
8. 25.11.2018 7:30-15:30 Obwód łowiecki 241, Sektor K2, K3, S1.
9. 07.12.2018 7:30-17:00 Obwód łowiecki 241, Sektor J1, J2.
Ad. pkt 2: W załącznikach
Ad. pkt 3: http://bip.drawno.pl/strony/5053.dhtml
Ad. pkt 4: http://bip.drawno.pl/strony/5054.dhtml

Załączniki